Våra kor

På gården finns 25 mjölkkor, ungdjur & kalvar av rasen SRB. 

Vi levererar vår mjölk till Arla. Vi brinner för lantbruk, djurens välmående & öppna landskap.