Våra fåglar

Hos oss finns 4 st avelspar nymfkakaduor. 

Våra fåglar finns i pärl-, brokig- & isabell.  

Nymfkakaduan är den minsta fågeln av kakaduorna. En mycket populär fågel som sällskapsfågel då den är mer lätthanterlig än de stora kakaduorna. De kallas ofta nymfparakiter i folkmun, men har klassificerats som den enda underarten i kakaduafamiljen. I vilt tillstånd lever dem i inre delarna av Australien. Där lever dem i stora flockar i ett kargt och hårt klimat med stora temperaturväxlingar och perioder av torka. Då flocken är viktig för fåglarnas överlevnad är de mycket fredliga mot varandra och även mot andra arter. De är karakteristiska med sin tofs på huvudet som visar vilket humör de är på.  Nymfkakaduorna är mycket sociala fåglar & skall inte hållas ensamma.